Material per a la Vaga General Feminista del 8 de març de 2018

Material per a la Vaga General Feminista del 8 de març de 2018 convocada per CGT:
- Preavís de la CGT per a la Vaga General Feminista
- Argumentari de la CGT per a la Vaga General Feminista
- Còmic de la CGT per a la Vaga General Feminista
- Cartell de la CGT per a la Vaga General Feminista
- Cartell de la CGT en format perfil quadrat

Preavís de la CGT per a la Vaga General Feminista
PDF - 1.2 MB
Argumentari de la CGT per a la Vaga General Feminista
PDF - 2.8 MB
Còmic de la CGT per a la Vaga General Feminista
PDF - 2.1 MB
Cartell de la CGT per a la Vaga General Feminista

Cartell de la CGT en format perfil quadrat

Full amb informació laboral bàsica per a la Vaga General Feminista